Velkommen til

Sæby & Omegns Jagtforening

Til kommende buejægere

 

Betalingsfristen for buejagtprøvegebyr er:
Forår senest den 15. februar
Efterår senest den 15. juli
Buejægere, som skal have fornyet buejagttegn efter udløb af 5-årsperioden, varsles fra Naturstyrelsen  senest 3 mdr inden buejagttegnet udløber.
Buejægeren kan selv tilmelde sig en bueprøve
Forår fra 15. januar til den 22. februar
Efterår fra den 15. juni til den 22. juli.

 

Kontakt allerede nu den lokalforening, hvor du ønsker at deltage i det obligatoriske buejagtkursus.

 

Find kursussteder under buejagttegn

 

 

Følg med på vores gruppe på Facebook 

Velkommen til Sæby Buejæger.     

 

Vi var ca. 12 Buejæger eller kommende buejæger og bueskytter der startede op i Sæby og Omegns Jagtforening på Jagtcenter Nord august 2011.

Vi har lavet en jagt relateret træningsbane på JCN arealet.

Hvor der vil være ca. 15 stk. 3D-dyr, placeret rundt omkring i terrænet, så det mest muligt ligner en rigtig jagt.

 

Buejægere i Sæby er i tæt samarbejde med buejæger fra Råbjerg-Ålbæks Jagtforening om fælles 3D buepræmieskydning.

 

 

Hvad laver vi buejægere?

Mest af alt så træner vi, det er nødvendighed at træne hele året rundt, for at holde os i ”form”, og op til jagtsæsonen, træner vi dagligt dvs. at vi skyder ca. 10-30 pile dagligt, for så er vi helt klar når bukken kommer.

Når vi ikke træner så er vi jo på jagt, den mest fortrukne jagtform er bukkejagten.

Vi er også på fællesjagter i efteråret.

 

Et par gange mødes vi med andre buejægere, til lidt konkurrence skydning, hvor vi laver en jagt relateret feltskydning.

Men det mest vigtige er hygge og det sociale samvær, før, under og efter jagten.

 

Priser og Tider….

Prisen for at være medlem af Bue-afdelingen er 300,00 årligt.

Træningsåret går fra august til juni.

 

 

Du behøver ikke nødvendigvis være medlem af Sæby og Omegns Jagtforening for at deltage i buetræningen.

Medlemskab af Sæby og Omegns Jagtforening er et krav hvis man vil deltage i foreningens bue-fællesjagter.

 

Vi træner hver tirsdag Ca. kl. 17.30-20.30

Træningen opstart er i starten af marts til slut juni.

og starter igen i starten af august til midt oktober.

Se aktivitetsplan på foreningens hjemmeside samt JCN hjemmeside.

 

Hvad kræver det at blive Buejæger?

Det kræver først af alt et dansk jagttegn, herefter skal man deltage i et en- dags kursus omkring lovgivning og etik indenfor buejagt. Dernæst skal man op til en teoretisk prøve bestående af 20 spørgsmål, hvor man må have max 2 fejl.
Når den er bestået skal man til den praktiske prøve, hvor der skydes til 6 stk. vildt, placeret på forskellige afstande, fra 6 til 25 mtr. Ud af de 6 pile skal de 5 være indenfor hjerte og lunge regionen.

Men alt det skal vi nok hjælpe til med…

 

 

Har du spørgsmål så er du altid velkommen til at kontakte en fra Sæby og Omegns Jagtforening´s  bue-udvalget.

 

Bue-udvalg….

Klaus Jensen            Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                             29661056

Her er plads til flere.

 

Træk og Slip

 

Sæby Buejæger

I samarbejde med
Buejæger i Råbjerg Ålbæk

Nye bueskytter, ting man skal være opmærksom på.

Der vil altid være 1000 spørgsmål man har når man vil prøve at give sig i kast med bueskydning eller buejagt.

Bueudvalget står altid til rådighed med at besvar disse spørgsmål.

 

Herunder har vi samlet lidt information til nogle af de spørgsmål du måske skulle have.

 

Indkøb af udstyr:

Vær forsigtig med at købe brugt.

 

Udviklingen for buer på marked går rigtig stærkt, ældre buer kan være sværer at skyde med end nye modeller som i dag er mere tilgivende over for skytte fejl ved skydning og de priser på en gammel dyr bue kan overstige prisen på en ny bue.

 

Buestrenge bør ikke være flere år gamle, en tommefinger regel ved mange skud med bue er, skift strengen 1 gang om året.

 

Træklængden er individuel fra skytte til skytte, længden måles i tommer.

Skal du finde din korrekte træklængde?
En hurtig måde at finde sin træklængde på er ved at følge nedenstående eksempel:
Følgende eksempel er taget ud fra XXXXX mål (armlængde) og ønske om at skyde med Compoundbue & release.
Armlængde (fingerspids til fingerspids) 187 cm. divideret med 2.54 = 73,62 divideret med 2.54 = 28,98 (29")

Eller mål længden fra dit adamsæble til spidsen af dine to langfinger der samles foran dig(i tommer).

 

Trækstyrken skal passe til dig, start heller i en nem styrke, opstart med en for kraftig styrke kan give led, muskel og skulderskader.

Når man er på jagt sidder man stille længe, det giver kolde muskler og det kan resulterer i værste tilfælde at man ikke kan trække en for stram bue.

 

Vi anbefaler førstegangs køb bør være hos professionelle sælger hvor man kan afprøve udstyret inden køb og få buen justeret så den passer til dig.

Mød meget gerne op til vores træningsaftner og få en god vejledning samt prøv at skyde med vores bue.

 

 

Sikkerhed:

Indledning
Bue og pil er ikke omfattet af Våbenloven, men der må ikke herske tvivl om, at bue og pil brugt forkert kan volde skade både på skytten selv og på andre.
Der er derfor en række forskrifter, som man som bueskytte må sætte sig ind i og under skydningen følge ufravigeligt.
Nye skytter skal altid skyde under vejledning af en kyndig instruktør.

 

Bue og pil
Bue og pil er personligt udstyr, der skal tilpasses skyttens fysiske dimensioner og skyttens fysiske formåen.

 


Pilene skal være så lange, at skytten ikke kan trække dem gennem pilehylden. Sker det, kan pilespidsen, hvis strengen slippes, bore sig ind buehånden.

 

 

Inden, man skyder, skal man kontrollere sin bue for skader, idet skytten let skades, hvis en bue brækker.
Der må ikke være revner i bueben eller midtersektion. Strengen skal være hel – ingen brudte kordeler (de tråde, som strengen er opbygget af) og ingen skader på beviklinger. Er strengen meget slidt (flosset) bør den skiftes.

På en compoundbue skal man yderligere kontrollere, at kablerne sidder korrekt i hjulene og at buestrengen er sikkert fæstet i kablerne.

 

Aluminiumspile skal være lige.
Hvis kulstofpile ”knaser”, når man vrider dem forsigtigt, er der brudte fibre inden i pilen, og man må ikke skyde med dem.
Der må ikke være synlige revner eller løse fibre på en kulstofpil.

 


Der må ikke være skader eller revner i pilenes nocker – og nockerne skal passe til strengen.

 

Det personlige udstyr
På overkroppen bæres en stramtsiddende trøje, og det skal påses, at der ikke er lommer, knapper og lignende, som buestrengen kan gribe fat i.
Det kan være hensigtsmæssigt – især for kvindelige skytter – at benytte et brystskjold.


Halskæder og andet, som buestrengen kan gribe fat i, bør gemmes væk. Det gælder også langt hår.


Piberygere bør afstå fra deres last under skydningen. Der går en historie om én, der mistede to fortænder, da pibehovedet kom på den forkerte side af strengen.


 

Der skal altid bæres sko under skydningen. Pile i græsset kan forårsage skader på bare fødder.


 

Buearmen skal beskyttes mod slag af buestrengen med en armbeskytter på underarmen, og fingrene på trækhånden beskyttes mod slid med en skydehandske, en fingerlap eller for compoundskytterne en release.

 

 

Adfærd på skydebanen.

En skydelinje er en linje vinkelret på retningen til skiven i den afstand, som

man ønsker at skyde på.

Alle skytter skyder fra samme skydelinje.

 

Skydningen ledes af en skydeleder, der dirigerer skytterne.
Er der ingen skydeleder, udpeges en skytte til at dirigere skydningen.

 

Når buen trækkes op med pil på, må pilen aldrig hæves over vandret..

 

Falder pilen af pilehylden, starter man skuddet forfra. Man må ikke forsøge at

vippe pilen på plads med buehånden – og man må heller ikke holde på pilen med buehåndens pegefinger.

Taber man en pil foran skydelinjen, må man ikke gå frem foran linjen for at hente den. Man tager en ny pil eller bruger buen til at trække den til sig.

 

Hvis der råbes ”Stop skydningen” standses skydningen øjeblikkeligt.

Man træder tilbage fra skydelinien, når man har afsluttet sin skydning.
Står én af naboskytterne i fuldt optræk, venter man til den pågældende har skudt.

 

 

Buen placeres i et buestativ. Placeres den på jorden, kan nogen træde på den.

 

Alle henter pile, når der gives signal til det(DER TRÆKKES).

 

Pile i græsset samles op og placeres lodret i græsset.
Når man trækker en pil ud af græsset sker det i pilespidsens retning for ikke at beskadige fanerne.

 

 

Man må aldrig løbe på skydebanen. Løber man ind i en skive med pile, kan nockerne forårsage alvorlig skade på ansigt og øjne.

Det samme gælder, hvis man ikke passer på, når man bukker sig ned for at samle skydeseddel eller blyant op foran skiven.

 

 

Når man trækker en pil ud af skiven, placeres den ene hånd på skiven som

modhold, den anden griber om pilen så tæt ved skiven som muligt, og man

passer på ikke at stikke bagved –stående med nockenden.

 

Arbejder man med børn, bør kun én af gangen trække pile. De øvrige skal opholde sig i sikker afstand fra skiven.

Pilene bæres mest hensigtsmæssigt i et pilekogger.

Leder nogen efter pile bagved skiven, skal det tydeligt markeres, f.eks. ved at en person bliver foran skiven.