Velkommen til

Sæby & Omegns Jagtforening

Historie


Foreningen så dagens lys den 26/4 1933

 

Første bestyrelse. Bestod af
Tandlæge S.n.  Mølhave.
Fiskeeksportør.  Chr. Jørgensen Mørk
Smedemester. Th. Egeborg.
Tømrer. Jens Olsen.
Gårdejer. J.L Pedersen. Kielstrup
Viceskoleinspektør Ottesen.
Aage Marquardsen.

26 medlemmer.

Kontingent 2 kr.

På den tid var der ingen obligatorisk undervisning i jagt, man købte sig et gevær og fik et jagttegn hos politimesteren, og når så ens søn var trådt ind i de voksnes rækker, kunne han måske være heldig at få et gevær af  sin fader, hvis han kunne bevise at han kunne håndtere et gevær på forsvarlig måde, dengang var det faderen som stod for opdragelsen, af de jagtlige interesser, og man startede som ganske lille med at gå med, som det hed den gang,  og på den måde blev man så oplært i at gå på jagt.

Sådan ting går jo nok ikke at praktiseres i et samfund vi lever i i dag, så vil der nok lyde et ramaskrig i de forskellige børnehaver og institutioner , hvis vi lod den lille slæbe rundt med en  hare som lige var blevet nedlagt. 

 

25 års jubilæum  26/4 56.

Bestyrelsen bestod blandt andet af
Vognmand  Frede Hansen ” Danmarks Hansen”
Isenkræmmer A.J Svendsen.
Fiskeeksportør J.M Rasmussen.
Politimester J.C Lønborg

A.J Svendsen forærede os dengang en dirigent klokke og ønskede at den skulle bringe os held og lykke. Det har den gjort,

Medlemmer.52

 

50 års Jubilæum 26/4 83

Bestyrelse 
Formand Kaj Larsen
Næstformand Nikolai Buus
Kasserer Steen Gadkær
Sekretær Carl Erik Pedersen.
Lars Peter Nielsen
Frode Thomsen.
Lars wither.

Medlemmer 127

Obligatorisk jagttegn blev indført i denne periode og skabte dermed nogle meget skrappe krav til jægerne. en udvikling som ikke er stoppet men som udvikler sig i takt med de moderne tider der også viser sig i det øvrige samfund

 

70 års jubilæum 26/4 03.

Bestyrelse.
Formand Erik Schack
Næstformand Steen Erikstrup
Kasserer Henrik Nielsen
Sekretær Britta Andersen
Aksel Nielsen
Jan Skakkebæk
Ivan Jørgensen 

I De sidste 20 år er der sket meget inden for jagtområdet, vi er blevet til en stor familie, idet Dansk Jagt forening, Landsjagtforeningen af 1923 og Strandjægerne besluttede af fusionere i 1992.

Navnet på det nye forbund blev til Danmarks Jægerforbund,  og formands stolen blev besat af Kristian Ruankjær, en post han for øvrig stadig har, og bestrider med stor respekt,

Der blev også lavet regioner og kredse således vi kunne få hurtigt adgang til toppen af Jægerforbundet, og det har da også vist sig at være en nødvendighed, for  der er mange forskellige meninger fra alle sider af landet, så det er godt vi har Både Regionsformand Kristian Slyk og Kredsformand Hans K Nielsen, samt hovedbestyrelsesmedlem Knud Knudsen   med på banen når vi har jagtrelaterede ting som vi gerne vil give vores mening om. 

I Sæby & Omegns Jagtforening er der også sket meget,

Allerede ved foreningens 50 års jubilæum, fortæller daværende formand Kaj Larsen at flugtskydning og træningsfaciliteter er en mangelvare, og siden da er der afholdt et utal af møder med politikere  og de andre jagtforeninger i kommunen, Ørtoft Præstbro, Østervrå Jagtforening for så til sidst at munde ud i de lokaler og flugtskydningsfaseliteter vi er omgivet af i dag, et resultat på sammen arbejde på tværs af kommunens jagtforeninger og Sæby kommune. Som vi alle er meget glade for  i dag. 

 På vores 70 års dag er jeg også meget stolt over at vores 4 Æresmedlemmer  stadig er meget aktive, ikke bare med at gå på jagt, men også med at videregive de erfaringer de har opbygget igennem de  mange år som de har udøvet jagt i. til nye jægere i foreningen, og derved danne bro imellem generationerne, således man føler sig velkommen ” her er rart at være”  som ny jæger, i  Vores forening.

Vi i Sæby Og Omegns Jagtforening er også vokset,  vores forening tæller over 180 medlemmer og  et aktivitets område som bliver større og større,

Holdningerne i dag kræver en meget fin balance imellem jægerne og befolkningen, vi skal ikke træde ved siden af så er vi straks stemplet som det dårlige selskab, og derfor kræver det af den enkelte jæger, at man må bruge mere tid på at holde sine  skydefærdigheder og afstandsbedømmelse ved lige, således vi også i fremtiden kan matche de krav som gør os til en af de bedste ambassadører for naturen. 

Derfor har vi i bestyrelsen nedsat flere forskellige udvalg, som køre selvstændigt, dog med et bestyrelsesmedlem som tovholder,  og det har vidst sig et være en rigtig god ide, bla. I vores riffeludvalg har vi haft et godt resultat, flere af skytterne har været sendt til danmarksmesterskaberne i jagtskydning og kommet hjem med flotte resultater. Ligeledes er vildtplantning også noget som vi er meget aktive inden for, vi har oprette en fond, så vi kan få flere af vores medlemmer i gang med at vildtplante, alle erfaringer viser at jo mere man planter jo bedre har villet det, og det er en fornøjelse at se tingene gro og forandre sig år efter år,  På den måde er vi en aktiv medspiller i den vildtpleje som ligger til grundlag for vores fælles udøvelse af jagt som vi kender den i dag

Sæby & omegns jagtforening har takket været en lille gruppe personer i 1933, og i særdeleshed den rækker af bestyrelser der har deltaget i det store stykke arbejde gennem tiderne udviklet sig til en af de største og mest velfungerende Jagtforeninger her i Vendsyssel.