Velkommen til

Sæby & Omegns Jagtforening

Jagthornets historie

 
Hornsignaler har sine rødder i forhistorisk tid, - akustiske signaler og fanfarer blev anvendt til jagt, i kamp og til kult.
Instrumenterne var dengang dyrehorn, såkaldte olifanter. Senere blev de afløst af efterligninger af snoede dyrehorn fremstillet i metal, kaldet hifthorn.
Den ældste lærebog i "Jagtens kunst" der stammer fra Ludwig IX´s tid i det 13. århundrede omtaler hornenes anvendelse. Dels som et kommunikationsmiddel i skoven, og dels i jagtens ceremonielle sammenhænge.
Allerede i middelalderen var det skik og brug i den katolske kirke, at ære jægernes skytshelgen, den hellige Sankt Hubertus, med en festlig Hubertusmesse på Hubertusdag d. 3. November. Kirken blev smykket med grønt fra skoven og jægerne ankom iført jægerantræk og med deres jagtgrej, ofte også ifølge med jagthundene og det nedlagte vildt.
Den liturgiske musik var i starten en opgave for koret og orgelet. Men da det i det 16. og det 17. århundrede blev mere udbredt at anvende metalhorn i forbindelse med afholdelsen af jagter, medbragte man jagthornene ligesom det øvrige jagtudstyr til Hubertusmessen. Det var herefter nærliggende også at anvende disse horn under Hubertusmessen.
Først i begyndelsen af det 19. århundrede udvikledes en formaliseret Hubertusmesse med brug af Parforcehorn. Melodierne opstod i Frankrig og Belgien, - i begyndelsen blev de overgivet mundtligt.
Kendte fanfarer som f.eks. Dampierres Hubertusfanfare (Paris 1778), og enkelte nyskabelser blev efterhånden til den liturgiske musik.
I slutningen af det 19. århundrede blev denne musik, Hubertusmessen, optaget i store Franske værker af Normand, Sombrun og de la Porte. Efter den første verdenskrig har man med inspiration i disse værker samlet musikken i redigerede genoptryk.
Den kendteste af disse udgivelser er vel nok: Jules Cantin, La Grande Messe de Saint-Hubert, Paris 1934.
Hubertusmessen er oprindelig en katolsk liturgi, men da man i Tyskland også har en evangelisk version, giver det mulighed for af anvende denne version af Hubertusmusikken i den Danske Folkekirke.

De parforcehorn vi anvender i dag er stemt i tonarten "Eb" (med omslag til "Bb" af hensyn til jagtsignalerne). De har en klang i retning af waldhorn, dog med tilstrækkelig friskhed til at udtrykke den jagtlige atmosfære.
Fælles for jagthorn er, at det er naturhorn, hvor tonerne formes med læberne uden brug af ventiler. Toneomfanget på Es-parforcehornene er 14 naturtoner i hele 3 oktaver. Da det drejer sig om naturtoner, lyder nogle enkelte toner ikke som vi er vant til fra mekaniske ventilinstrumenter.
Den 7., den 13., og den 14. naturtone er lavere, og den 11. naturtone højere end vort øre er vant til at høre i den kunstigt tempererede stemning på moderne ventilinstrumenter.
Tonomfanget på de mindre Fürst Pless horn er ligesom på signalhorn begrænset til 6 toner.
Det er disse horn der i dag anvendes på praktisk jagt, til kommunikation og vildtparade. 

Dueligheds prøven :  

Jagthornsblæsning inden for jægerforbundet, har til formål at udbrede kendskabet til udøvelsen og signalerne i jagthornsblæsning. Især gennem deltagelse i jagter hvor blæserne ved vildtparaden blæser over det nedlagte vildt.
Prøven skal også være med til at styrke og motiverer medlemmerne til at øve sig for at blive endnu bedre blæsere.
Ved at anvende dommere som har en stor kompetence i at bedømme rytme og noderigtighed, får blæserne en vurdering af deres præstation og kan derved få vejledning i hvordan de kan blive endnu bedre til at spille på jagthorn.

Der findes to katagorie af jagthorn.
Pfürst Pless ( det lille horn, minder i klangen om en trompet )
Parforcehorn ( er et noget større horn, som i klang minder om et waldhorn. )

Signalerne som bliver spillet er delt op i 3 sværhedsgrader:

                 Bronze    Sølv    Guld

Desuden kan man også stille op til kvalificering til deltagelse i Forbundsmesterskabet som soloblæser.
Her skal den enkelte solist tilmelde sig Duelighedsprøven i sværhedsgraden Guld.
Den bedst placerede på dagen bliver udtaget til at deltage i mesterskabet, skulle han eller hun være forhindret i at deltage overtager nr.2 og så fremdeles.
Der kan således kun deltage 1 mand fra hver Region, i hver kategori af horn.

 

 Forbundsmesterskabet :

Forbundsmesterskabet afholdes, for at de som har interesse i at konkurrere i jagthornsblæsning, enten i grupper eller som solister kan få mulighed for det.

Ved mesterskaberne kommer de bedste grupper som findes i Danmark, det er dog muligt som gruppe at melde sig til mesterskaberne uden at skulle kvalificerer sig.
En gruppe som vil deltage i mesterskaberne kan frit melde sig til.
Dette gælder dog ikke for solister ( se under Duelighedsprøven
Her findes også 2 kategorier af horn:  Pfürst Ples og Parforcehorn.

 Sværhedsgraderne er her : 
B-rækken  ( de kvalificerede stater her )
A- rækken
Mesterrækken